Biologische voeding, zin of onzin?

 

Orange 70px2  Een paar feiten op een rij

Ongezonde voeding leidt tot 10% van de totale jaarlijkse sterfte in Nederland door hart- en vaatziekten diabetes en kanker.

Voor groepen personen die moeite hebben om voldoende vitamines en mineralen te consumeren zijn verrijkte levensmiddelen en supplementen een waardevolle aanvulling, vooral voor kinderen ouderen, zieken, zwangere en lacterende vrouwen. (bron: Nota voeding en gezondheid)

 

Orange 70px2  Te hoge zoutconsumptie

Uit onderzoek blijkt dat > 85% van de Nederlandse bevolking meer zout consumeert dan het aanbevolen maximum richtlijn van 6 g per dag. Volwassen mannen eten gemiddeld 9,9 g en vrouwen 7,5 g per dag. Een te hoge zoutconsumptie vergroot het risico op het ontstaan van een verhoogde bloeddruk en hart- en vaatziekten.

Circa 80% van het zout dat wij binnenkrijgen zit in levensmiddelen die wij kant-en-klaar kopen. Slechts 20% voegen wij zelf toe bij het koken of aan tafel. Er wordt al langer gestreefd om juist de zouthoeveelheid in kant-en-klaar producten te verlagen. (bron: voedingscentrum)

 

Orange 70px2  Bereidingswijze: Magnetron?

Wat is er uit onderzoeken tot nog toe bekend van magnetronvoedsel?

Hier in het kort enkele gegevens:

De Zwitserse voedingstechnoloog Hertel vond bij een proef met licht opnemende bacteriën in het voedsel dat ze extra licht gingen geven bij voeding bereid in de magnetron.

De Amerikaanse wetenschapper William Kopp verzamelde gegevens van het Instituut voor Radio Technologie in Kinks in Byelorussia en vond dat in de magnetron bereid voedsel:

  • vaker kan leiden tot immunologische en hormonale problemen, vermoeidheid, maagdarmkanker, spijsverteringsproblemen en psychische klachten
  • beduidend lagere voedingswaarde heeft (o.a. van de flavonoïden, vitamine B 12).
  • kankerverwekkende stoffen bevat
  • vrije radicalen bevat.

 

De chemische structuur van voedsel verandert waarbij door deformatie nieuwe onbekende structuren ontstaan (bepaalde verbindingen in fruit worden op afwijkende manier afgebroken, aminozuren veranderen in hun ruimtelijke structuur).

de hoeveelheid E-colibacteriën veel hoger ligt (proef met melk).

Voedsel wordt ongelijk verwarmd, waarbij sommige delen eerder oververhit en andere onder verhit raken. Dit leidt tot vorming van giftige verbindingen die ontstaan door reacties tussen suikers en vetten, eiwitten of nucleïnezuren (versuikering). Daarnaast is de kans op voedselinfecties door deze vorm van verhitting toegenomen. Veel mensen gebruiken de magnetron om voorverpakte kant- en klare maaltijden op te warmen. Uit de verpakkingen kunnen schadelijke stoffen in het voedsel terechtkomen. Tevens bevat dit gemaksvoedsel vaak veel additieven (E-nummers).

 

Orange 70px2  Medicijnen

De interactie tussen geneesmiddelen en voeding is zeer complex. Daarom verdient de voedingstoestand op het niveau van micronutriënten (vitaminen, mineralen en spoorelementen) meer aandacht. Beïnvloeding van de voedingstoestand door geneesmiddelen kan zelfs ernstige gevolgen hebben bij mensen die geneesmiddelen gebruiken. Door medicijnen neemt je lichaam de vitaminen moeilijker op en dan moeten we bedenken dat meer dan 10 miljoen mensen in Nederland medicijnen gebruiken!

 

Orange 70px2  Ondervoeding

Ondervoeding bij ziekte is een groot probleem binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Uit landelijke prevalentiecijfers blijkt dat in het ziekenhuis 25-40%, in het verpleeghuis 20-25% en in de thuiszorg 15-25% van de patiënten ondervoed is. Inmiddels is veel bekend over de gevolgen van ondervoeding bij risicogroepen, zoals ouderen, chronisch zieken en patiënten rond een operatie. Ziekte gerelateerde ondervoeding leidt aantoonbaar tot langzamer herstel en complicaties bij ziekte en operaties. Gevolgen van aan ziekte gerelateerde ondervoeding zijn verlies van lichaamsgewicht en spiermassa, daling van de weerstand, verhoogde kans op complicaties, zoals infecties en decubitus en een vertraagde wondgenezing. Deze situatie kan tot een negatieve gezondheidsspiraal leiden zoals langere opnameduur, verhoogd medicijngebruik, toename van de zorgcomplexiteit en afname van de kwaliteit van leven. Ook is wetenschappelijk aangetoond, dat ondervoeding een onafhankelijke risicofactor voor overlijden is.

Uit de literatuur kan worden afgeleid dat de kosten voor de gezondheidszorg in Nederland van ondervoeding minimaal 300 miljoen euro per jaar zijn. Sommige berekeningen lopen zelfs op tot ruim 1 miljard euro per jaar. Het probleem en daardoor de kosten van ondervoeding zullen de komende jaren alleen maar toenemen gezien de groeiende groep ouderen en chronisch zieken.(1)

Een rol weggelegd voor biologische voeding?

Onderzoek toont aan dat consumptie van biologische voeding in vergelijking met niet biologische voeding zowel voor de humorale als cellulaire componenten van het immuunsysteem en zowel voor het aangeboren en verworven deel een hoger immunologisch reactievermogen ontstaat. (2)

Ook reageert het immuunsysteem adequater op indringers (een sterkere acute fase reactie).Ons lichaam neemt beter het voedsel op en de leverfunctie word in positieve zin ondersteund. (2)
Maar let wel goed op, blijf wel kritisch, let op etiketten, ook wordt bij sommige biologische producten een smaakversterker toegevoegd of een slecht conserveermiddel. En helaas word er nog veel te veel zonnebloemolie overal in toegevoegd. Het beste is om zoveel mogelijke verse groeten te nuttigen.

 

Orange 70px2  Conclusie

Door de hogere beschikbaarheid aan micro nutriënten in biologische voeding zal ons immuunsysteem beter werken en beter kunnen reageren, onze algehele gezondheid zal dus verbeteren.

Gezien de factoren die onze voedingsstatus ook negatief beïnvloeden is er dus nog veel winst te behalen als onze initiële voeding uit louter biologische voeding bestaat..

 

(1) Prevalentie ondervoeding 2010, LPZ rapportage 2010

(2)(bron: Organic. More healthy? A search for biomarkers of potential health effects induced by organic products, investigated in a chicken model. Machteld Huber M.D.)

Disclaimer: een eventuele behandeling mag nooit in de plaats komen van een consult bij de (huis)arts. Wel kan het daarop een waardevolle aanvulling zijn.