Ondervoeding en voeding

Uit onderzoek blijkt dat te weinig betrokkenen bij deze feiten stilstaan. Het probleem van ondervoeding bij ziekte wordt onderschat door artsen, verpleegkundigen en het management, maar ook door de patiënten zelf en hun naaste familie. Er wordt slechts een klein deel van alle patiënten met ondervoeding herkend en op de goede manier behandeld. Ondanks een aangetoonde effectiviteit van vroege herkenning en behandeling van ondervoeding, is screening en behandeling van ondervoeding nog geen gemeengoed in Nederland

 

Orange 70px2  Wanneer is er sprake van ondervoeding?

In het algemeen wordt er gesproken over aan ziekte gerelateerde ondervoeding wanneer er bij ziekte sprake is van onbedoeld gewichtsverlies van meer dan 10% in de laatste 6 maanden of meer dan 5% in de laatste maand. Verder is er ook sprake van ondervoeding bij een Body Mass Index (BMI (gewicht / lengte2)) van kleiner dan 18,5. Ouderen (>65 jaar) zijn ondervoed bij een BMI van < 20kg/m2.
Het is geen goede bepaling voor uw voedingsconditie, want de verhouding tussen vetmassa en vetvrije (spier)massa is onbekend hiermee. De BIA (bioelektrische impedantie analyse) kan dit wel. De BIA is een methode waarmee de vetmassa (maat voor de energiereserves) en vetvrije massa (maat voor water- en eiwitgehalte) en de hoeveelheid intra- en extracellulair water kunnen worden berekend. Uit preventief oogpunt is het ook belangrijk om al een stap eerder ondervoeding te herkennen zodat een verminderde kwaliteit van leven, ziekte of ziekenhuisopname door ondervoeding wellicht voorkomen kan worden.

 

Orange 70px2  Gezonde voeding

Gezonde voeding kan een positieve bijdrage leveren bij medische behandelingen. De voedingsstatus beïnvloedt de kans op ziekte en de wijze waarop een ziekteproces verloopt. Omgekeerd beïnvloedt ziekte en uw leefstijl de voedingsstatus. Het beoordelen en bijsturen van deze voedingsstatus hoort eigenlijk thuis in ieder behandeltraject en verzekeringspakket.
De meeste verzekeringen zijn nog niet zo ver dat zij beseffen dat voeding niet alleen een rol speelt in overgewicht maar in alle hierboven beschreven condities. Wacht u niet tot het besef bij diverse instanties (te laat) doordringt, maar neem uw gezondheid in eigen hand.

Helaas is onze voeding niet meer in staat ons de benodigde voedingsstoffen te verschaffen. Dit komt door een combinatie van factoren zoals een verarmde grond en een te grote vervuiling van het milieu. Het voedsel is vaak teveel bewerkt en zijn er teveel chemische stoffen aan toegevoegd omwille van de houdbaarheid en de smaak. Dit alles gaat ten koste van de werkelijke voedingswaarde. Het is zelfs zo dat ook wanneer men volledig biologisch eet, men nog steeds voedingsstoffen tekort komt. Wij zijn dus allemaal, in meer of mindere mate, ondervoed. Niet kwantitatief, maar kwalitatief. Aanvulling met voedingssupplementen is helaas voor ons allemaal noodzakelijk.

Uit de literatuur kan worden afgeleid dat de kosten voor de gezondheidszorg in Nederland van ondervoeding minimaal 300 miljoen euro per jaar zijn. Sommige berekeningen lopen zelfs op tot ruim 1 miljard euro per jaar. Het probleem en daardoor de kosten van ondervoeding zullen de komende jaren alleen maar toenemen gezien de groeiende groep ouderen en chronisch zieken. Daarom is het goed om ons te laten voorlichten over goede voeding en welke aanvulling van supplementen eventueel benodigd is.

Disclaimer: een eventuele behandeling mag nooit in de plaats komen van een consult bij de (huis)arts. Wel kan het daarop een waardevolle aanvulling zijn.